Niniejsze Warunki i Zasady są niezbędne do korzystania z portalu OpiniaArena

Rejestrując się jako Użytkownik portalu OpiniaArena, potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami tej Umowy Użytkownika (dalej "Warunki"), zgadzasz się z Warunkami i Zasadami i zobowiązujesz się do przestrzegania Warunków i Zasad przedstawionych poniżej:

 1. Każda osoba, która ma co najmniej 14 lat i mieszka na terytorium Polski, może zarejestrować się jako członek witryny OpinionArena. Aby zostać członkiem, dana osoba powinna mieć tylko konto.
 2. Członek OpinionArena zobowiązuje się do podania prawidłowych danych osobowych.
 3. Członkostwo OpinionArena nie zobowiązuje członka do udziału w ankietach ani do wypełniania ankiet.
 4. Członkostwo w portalu jest bezpłatne i ważne do odwołania. Możesz zakończyć członkostwo, wykonując określoną procedurę w portalu OpinionArena.
 5. OpinionArena nie może zagwarantować swoim członkom udziału w ankietach, ponieważ uczestnicy są losowo wybierani spośród wszystkich członków, a w niektórych ankietach nie wszyscy członkowie są odpowiednimi kandydatami ze względu na kryteria społeczne i demograficzne.
 6. Klienci ankiet w OpinionArena otrzymują odpowiedzi w anonimowej i uogólnionej formie, a odpowiedzi nie mogą pochodzić od konkretnych osób.
 7. OpinionArena nie ujawnia danych osobowych żadnej stronie trzeciej, z wyjątkiem przypadków, w których jest to konieczne do przekazania nagród.
 8. Członkowie OpinionArena zdobywają punkty i otrzymują je za wypełnianie ankiet. Zaproszenie do ankiety zawiera informacje o tym, ile czasu zajmuje wypełnienie ankiety, ile punktów należy zdobyć oraz czy uczestnicy bieżącej ankiety również biorą udział w loterii.
 9. Członkowie OpinionArena zdobywają punkty i otrzymują je tylko za prawidłowo wypełnione i kompletne kwestionariusze.
 10. OpinionArena zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta członka i usunięcia zebranych punktów, jeśli członek naruszy warunki i zasady Umowy Użytkownika. Na przykład zamykamy konto, jeśli członek utworzył wiele kont użytkownika, wprowadził nieprawidłowe informacje lub wypełnił ankiety niespójnie.
 11. OpinionArena zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany warunków niniejszej Umowy Użytkownika. Zmiany wejdą w życie, gdy zostaną przekazane członkom Opinion Arena. Członkowie Opinion Arena mają prawo do zakończenia członkostwa w dowolnym momencie, o ile nie zaakceptują warunków Umowy Użytkownika.