POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ta strona internetowa ("Strona") i usługa ("Usługa") są własnością i są prowadzone przez Intra Research AB, Estonia (dalej zwana "Firmą"). Niniejsza polityka wyjaśnia, jakie informacje Firma zbiera na temat Użytkowników Strony i w jaki sposób wykorzystujemy te informacje. Program członkowski Firmy funkcjonuje jako panel ankietowy dla osób, które dobrowolnie zarejestrują się na Stronie ("Członkowie"). Członek może brać udział w oferowanych ankietach związanych z usługą, które są obsługiwane przez Firmę lub osoby trzecie. Pod pewnymi warunkami Członkowie mogą być nagradzani prezentami ("Prezenty") za niektóre działania, takie jak wypełnianie ankiet.

W ramach ciągłego zaangażowania firmy w przejrzystość, odpowiedzialność i odpowiedzialne zarządzanie danymi osobowymi, które przetwarzamy, nasz zespół ds. RODO koncentruje się na rozpoznawaniu i korygowaniu priorytetów gotowości RODO w różnorodnych produktach i działalności firmy. Aby to osiągnąć, zespół opracował i zarządzał różnymi strumieniami pracy we wszystkich liniach biznesowych Firmy.

W związku z tym ochrona danych osobowych jest dla Firmy priorytetem w ramach branży Badań Rynkowych i dostarcza informacji o ludziach. Firma zapewnia zgodność z wytycznymi i wymaganiami profesjonalnego kodeksu postępowania obowiązującego zarejestrowane firmy badające rynek (ICC/ESOMAR) i wszystkimi obowiązującymi lokalnymi regulacjami, szczególnie w zakresie ochrony danych respondentów. Firma przyjęła proaktywne podejście w celu zapewnienia zabezpieczenia i ochrony danych osobowych swoich klientów, respondentów i pracowników. Z chwilą wejścia w życie RODO Firma zdołała wdrożyć wymagania RODO we wszystkich krajach europejskich, w których prowadzi działalność.

GROMADZENIE I WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Firma zbiera i przechowuje tylko poniższe informacje:

a. obowiązkowe informacje członkowskie w trakcie procesu rejestracji (adres e-mail, hasło, imię i nazwisko, rok urodzenia, płeć, kraj) lub
b. informacje podane dobrowolnie przez Ciebie w odpowiedzi na konkretne prośby o informacje w Twoim profilu członkowskim (Dalsze profilowanie).
Firma zbiera tylko te informacje, które są nam niezbędne do prowadzenia naszej działalności i świadczenia Tobie Usługi.

Nie udostępniamy danych osobowych (imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numerów telefonu, itp.) żadnej stronie trzeciej, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej polityce prywatności lub o ile nie wyrazisz na to wyraźnej wcześniejszej zgody.

Zdecydowanie zgadzasz się, że możemy udostępniać dane osobowe poprzez numer identyfikacyjny, w tym np. rok urodzenia, kod pocztowy, płeć, poziom wykształcenia i status zawodowy, a także inne dane osobowe innych firmom zajmującym się badaniem rynku w celu zidentyfikowania możliwości ankietowych osób trzecich, do których możesz się kwalifikować.

Jeśli kwalifikujesz się do udziału w ankiecie, firma badająca rynek strony trzeciej dostarczy nam numer identyfikacyjny i link ankiety, a my zaprosimy Cię do udziału w ankiecie. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące udostępniania danych, skontaktuj się z naszą obsługą klienta, korzystając z naszego formularza kontaktowego.

Możemy w imieniu naszych klientów hostować formularze wniosków o informacje. Formularze te wyraźnie identyfikują tożsamość i dane kontaktowe organizacji zbierającej informacje, a informacje, które przekazujesz, będą zarządzane zgodnie z polityką prywatności tej strony trzeciej. W przypadku, gdy wypełnisz formularz internetowy hostowany przez nas, ujawnimy tylko konkretne informacje przekazane przez Ciebie tej konkretnej stronie trzeciej.

Z wyjątkami wymienionymi powyżej, nie ujawnimy bez Twojej zgody Twoich informacji żadnym stronom trzecim, chyba że takie działanie jest konieczne, aby:

a. Wypełniać nasze zobowiązania wynikające z umowy i świadczyć Tobie Usługę;
b. Zgodne z wymogami prawnymi lub zgodne z procedurą prawną; Możemy uzyskać dostęp do Twojego konta, w tym jego zawartości, w opisanych powyżej okolicznościach lub w celu odpowiadania na zapytania serwisowe lub rozwiązywania problemów technicznych.
Wprowadzamy wielowarstwowe środki organizacyjne, techniczne i administracyjne, które mają na celu ochronę danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą. Obejmują one, między innymi: ograniczenie dostępu do danych; wykorzystanie środków technologicznych, takich jak zapory, szyfrowanie, ochrona przed złośliwym oprogramowaniem i wykrywanie włamań; utrzymywanie polityk dostosowanych do szerokiej gamy wymogów prawnych; i zatrudnianie naszych współpracowników odpowiedzialnych za utrzymywanie bezpiecznych praktyk w zakresie przetwarzania danych i przestrzeganie naszych wewnętrznych zasad. Posiadamy globalną organizację wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem danych i angażujemy się w regularne testowanie systemu i aktualizację naszych kontroli, aby dotrzymać kroku zmieniającym się zagrożeniom technologicznym i bezpieczeństwa.

WYKORZYSTANIE INNYCH INFORMACJI

Firma może tworzyć ogólne dane zbiorcze (takie jak grupy wiekowe, profile zainteresowań, regiony geograficzne i inne nieidentyfikujące informacje) o naszych Członkach i udostępniać je obecnym i potencjalnym reklamodawcom, partnerom biznesowym i inwestorom. Te zbiorcze dane nigdy nie zawierają konkretnych informacji umożliwiających identyfikację konkretnego użytkownika.

IP - po wejściu przez Ciebie na naszą stronę serwery Firmy automatycznie rejestrują pierwszy blok Twojego adresu IP, typ przeglądarki i wykorzystywany system operacyjny. Możemy wykorzystać te informacje, aby pomóc zdiagnozować problemy z naszym serwerem, administrować naszą stroną internetową i zebrać zbiorcze informacje o użytkowniku dla naszych reklamodawców.

Możemy wykorzystywać pliki cookie przeglądarki w zakresie, w jakim jest to konieczne do badania opinii i zapewnienia jakości. Nie będziemy rejestrować całego adresu IP urządzenia, ale użyjemy go do określenia przybliżonej lokalizacji geograficznej, aby upewnić się, że odpowiedzi na pytania ankiety są uzyskiwane z pożądanych rynków. Gromadzimy anonimowe informacje o systemie operacyjnym Twojego urządzenia i przeglądarce internetowej, aby zwiększyć wygodę korzystania ze strony internetowej.

Jeśli nie chcesz, abyśmy używali plików cookie, możesz łatwo je zatrzymać lub otrzymywać powiadomienia o ich wykorzystaniu, konfigurując przeglądarkę. Jeśli nie zezwolisz na używanie plików cookie, niektóre z naszych witryn mogą nie działać.

DOSTĘP I POPRAWKI

Informacje gromadzone przez Firmę mogą być dostępne i aktualizowane przez Członka za pomocą narzędzia udostępnionego na Stronie (będziesz musiał się najpierw zalogować). Ponadto w każdej chwili możesz skontaktować się z Obsługą Klienta Firmy i poprosić o wszelkie przechowywane informacje dotyczące Ciebie. Możesz łatwo zażądać usunięcia swoich danych poprzez rezygnację, jak opisano poniżej.

KOMUNIKACJA ZA POMOCĄ WIADOMOŚCI E-MAIL

Cała komunikacja za pomocą wiadomości e-mail, która wynika z członkostwa na stronie internetowej firmy, będzie wysyłana bezpośrednio od nas i będzie zawierała logo Firmy oraz nasze dane kontaktowe. Po wypełnieniu danej ankiety może nastąpić przerwa przez kilka dni lub tygodni przed zaoferowaniem kolejnego zaproszenia do udziału w ankiecie. Chociaż staramy się wysyłać zaproszenia do ankiety każdemu Członkowi, z powodu różnych czynników, dany Członek może nie otrzymać tylu zaproszeń do udziału w ankietach, ile by sobie życzył. Pamiętaj, że firma nie jest zobowiązana do oferowania żadnych konkretnych lub minimalnych ilości zaproszeń do wypełnienia ankiet.

WYPISANIE SIĘ

Warunkiem członkostwa jest podanie prawidłowego adresu e-mail i wyrażenie zgody na przyjmowanie zaproszeń od nas. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas zaproszeń do ankiety, musisz zakończyć członkostwo, korzystając z narzędzia udostępnionego w profilu członka.

Jeśli zrezygnujesz z członkostwa, może upłynąć do 72 godzin, zanim Twoje żądanie rezygnacji zostanie uwzględnione. Po tym czasie nie otrzymasz od nas żadnych dalszych wiadomości e-mail.

Zapewniamy wyraźne informacje o tym, jakie dane gromadzimy i jak z nich korzystamy. Oferujemy opcje dotyczące gromadzenia danych w czasie i kontekście, które odzwierciedlają wrażliwość gromadzonych danych. Paneliści i respondenci biorący udział w ankiecie zgadzają się na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych i mogą wycofać swój udział w dowolnym momencie. Osoby fizyczne mają także możliwość żądania usunięcia wszystkich informacji z serwera firmy.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE

Firma zastrzega sobie prawo do okresowego aktualizowania tych zasad. Nie ograniczymy Twoich praw wynikających z niniejszej Polityki Prywatności bez Twojej wyraźnej zgody. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności zostaną opublikowane na tej stronie, a jeśli zmiany będą znaczące, skorzystamy z bardziej wyraźnego powiadomienia (w tym, w przypadku niektórych usług, o zmianach w polityce prywatności powiadomimy za pośrednictwem wiadomości e-mail). Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności w całości lub w części lub nie zgadzasz się ze zmianami wprowadzonymi do tej polityki, nie możesz być członkiem lub powinieneś/powinnaś zamknąć swoje konto.

Zobowiązujemy się szanować różnorodne kultury i lokalne prawa krajów, w których działamy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W przypadku jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.